Mártonffi János Általános Iskola

Szentegyháza

Activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor 

 

În  anul școlar 2017/2018, Consililul școlar al elevilor s-a întrunit lunar. La aceste ședinte au fost prezenți toți șefii claselor sau adjuncții acestora. Principalele obiective instructiv-educative urmărite în cadrul activităţilor desfăşurate de Consiliul Școlar al Elevilor au fost:

  • Cunoașterea de către elevi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Elevilor. Alegerea membrilor consiliului.
  • Antrenarea elevilor în activități școlare și extrașcolare educative, formarea și dezvoltarea abilităților organizatorice.
  • Lărgirea orizontului cultural, familiarizarea elevilor cu acceptarea și respectarea valorilor interculturale.

La alegeri, desfășurate în data de 02.10.2017, au fost ocupate pozițiile după cum urmează:

 

Președinte : Márton Bernadett – clasa a VIII-a A

Vicepreședinte: Simó Emilia - clasa a VIII-a A

Secretar: Konrád Beáta- clasa a VIII -a B

  1. a) Departament Avocatul Elevului: Gábor Márk, clasa a VII-a B
  2. b) Depart. de concursuri școlare și extrașcolare : Simó Alexandra, clasa a VII-a A
  3. c) Depart. de mobilitate, informare, formare şi consiliere: Mihóc Éva, clasa a VII-a B
  4. d) Departamentul de cultură și educație: Simó Borbála, clasa a VI-a A
  5. e) Departamentul de sport: Gergely Nóra, clasa a VII-a A

 Activități:

  1. octombrie:
  • Statutul, obligaţiile şi responsabilităţile elevilor membri ai consiliului.

                                                                      ...... bővebben: Activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REGULAMENTUL CONSILIULUI ELEVILOR

2017-2018

 Capitolul 1

Dispoziţii generale

Art.1 Consiliul elevilor Şcolii Gimnaziale“Mártonffi János” Vlăhița se organizează conform Regulamentului de ordine interioară, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a prezentului regulament. Este o structură asociativă de elevi, destinată promovării intereselor elevilor prin asigurarea unui cadru optim de dezvoltare a personalităţii şi capacităţii fiecărui elev.

Art.2 Consiliul elevilor este un grup de elevi aleşi democratic care urmăreşte ca elevii să-şi exprime opinia în legătură cu problemele şcolare care-i afectează şi le reprezintă interesele, fără deosebire de sex, confesiune , naţionalitate ori convingeri politice.

Art.3 Consiliul elevilor este un organism democratic prin care elevii exersează practicile democratice.

Art.4 Consiliul elevilor promovează cooperarea, parteneriatul, munca în echipă, dezvoltarea personală a elevilor.

Art.5 Consiliul elevilor apără drepturile.......

                                                                      ..... bővebben: Regulamentul  Consiliului Şcolar al Elevilor

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30